A1-Verklaring, WLZ-Verklaring en Certificate of Coverage: Sleutels tot Internationaal Werken

18 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1-Verklaring?

Een A1-verklaring is een document dat bevestigt onder welk land’s socialezekerheidsstelsel een werknemer valt. Het is essentieel voor professionals die werken binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland. WLZ-Verklaring en Certificate of Coverage. Deze verklaring voorkomt dat werknemers dubbele socialezekerheidsbijdragen moeten betalen door aan te tonen dat ze al bijdragen betalen in hun thuisland.

Wat is een WLZ-Verklaring?

De Wet Langdurige Zorg (WLZ)-verklaring is specifiek voor Nederland en toont aan dat een persoon verzekerd is voor langdurige zorg in Nederland. Deze verklaring is relevant voor Nederlandse burgers die tijdelijk in het buitenland werken maar nog steeds aanspraak willen maken op langdurige zorg in Nederland.

Wat is een Certificate of Coverage?

Een Certificate of Coverage is vergelijkbaar met de A1-verklaring, maar wordt gebruikt in landen buiten de EU/EER en Zwitserland. Dit certificaat toont aan onder welk socialezekerheidsstelsel een werknemer valt en is van cruciaal belang om dubbele betaling van socialezekerheidsbijdragen te voorkomen.

Belang van deze Documenten voor Internationaal Werken:

 1. Naleving van Internationale Overeenkomsten: Deze documenten zorgen ervoor dat werknemers voldoen aan de socialezekerheidswetten van de landen waarin zij werken.

 2. Voorkomen van Dubbele Bijdragen: Ze helpen om te voorkomen dat werknemers in meerdere landen bijdragen moeten betalen.

 3. Bescherming van Rechten en Voordelen: Ze garanderen dat werknemers hun rechten op sociale zekerheid en langdurige zorg behouden.

Het Aanvraagproces:

 1. Wie Kan Aanvragen: Werkgevers zijn vaak verantwoordelijk voor het aanvragen van een A1-verklaring en een Certificate of Coverage, terwijl individuen de WLZ-verklaring zelf kunnen aanvragen.

 2. Waar Aanvragen: De A1-verklaring en WLZ-verklaring worden aangevraagd bij de socialezekerheidsinstantie in Nederland, zoals de SVB. Het Certificate of Coverage wordt aangevraagd bij de relevante instantie in het land waar de werknemer gevestigd is.

 3. Benodigde Documentatie: Dit varieert per aanvraag maar omvat meestal informatie over de werkgever, de werknemer en de duur van de werkzaamheden in het buitenland.

Conclusie:

De A1-verklaring, WLZ-verklaring en het Certificate of Coverage zijn essentiële documenten voor iedereen die internationaal werkt. Ze bieden juridische zekerheid en beschermen de sociale zekerheidsrechten van werknemers in het buitenland. Een tijdige en correcte aanvraag van deze documenten is cruciaal voor een soepele internationale werkervaring. Voor ondersteuning bij deze aanvragen biedt SocialePremie deskundige hulp en advies. Neem contact met ons op om uw internationale carrière op een geïnformeerde en zekere manier voort te zetten.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?