Welke schulden kent het CJIB?

7 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Nederland is belast met de inning van diverse financiële verplichtingen, variërend van verkeersboetes tot strafrechtelijke geldstraffen. In dit artikel werpen we een gedetailleerde blik op de verschillende soorten schulden die burgers bij het CJIB kunnen hebben en wat elk type schuld inhoudt.

1. Verkeersboetes:

Een van de meest voorkomende schulden bij het CJIB zijn verkeersboetes. Deze boetes kunnen het gevolg zijn van snelheidsovertredingen, het negeren van verkeerslichten, het niet dragen van een autogordel, of andere verkeersgerelateerde overtredingen. Het CJIB int deze boetes namens de politie en het Openbaar Ministerie.

2. Strafrechtelijke Geldstraffen:

Burgers kunnen ook schulden hebben als gevolg van strafrechtelijke geldstraffen opgelegd door een rechter. Deze straffen worden opgelegd voor uiteenlopende strafbare feiten, variërend van diefstal tot geweldsdelicten. Het CJIB is verantwoordelijk voor het innen van deze geldstraffen en zorgt ervoor dat ze worden geïnd conform de opgelegde rechterlijke beslissingen.

3. Bestuurlijke Boetes:

Naast verkeersboetes kunnen er bestuurlijke boetes zijn die verband houden met wetsovertredingen, zoals overtredingen van de openbare orde, milieuwetgeving of andere administratieve regels. Deze boetes vallen ook onder de verantwoordelijkheid van het CJIB.

4. Mulderboetes:

Mulderboetes hebben betrekking op lichte verkeersovertredingen die worden afgehandeld volgens de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). Het CJIB int deze boetes, die vaak gaan over zaken zoals fout parkeren, door rood licht rijden, of het niet dragen van een helm.

5. Dwangbevelen en Incassokosten:

Als een burger niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen voldoet, kan het CJIB overgaan tot het uitvaardigen van een dwangbevel. Dit is een juridisch document dat de deurwaarder toestaat om het verschuldigde bedrag te innen. Daarnaast kunnen incassokosten in rekening worden gebracht voor de extra administratieve en incassokosten die zijn ontstaan door het uitblijven van betaling.

6. Schadevergoeding aan Slachtoffers:

In sommige gevallen kan een rechter bepalen dat een veroordeelde een schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer. Het CJIB kan belast zijn met het innen van deze schadevergoedingen en ervoor zorgen dat het slachtoffer de toegekende financiële compensatie ontvangt.

Conclusie:

Het CJIB speelt een cruciale rol bij het innen van verschillende soorten schulden, variërend van verkeersboetes tot strafrechtelijke geldstraffen. Het begrijpen van deze diverse typen schulden is essentieel voor burgers om hun financiële verplichtingen te begrijpen en proactief om te gaan met eventuele betalingsachterstanden. Het tijdig reageren op kennisgevingen en het verkennen van mogelijkheden zoals betalingsregelingen kan helpen bij het beheren van deze financiële verplichtingen en mogelijke verdere juridische stappen voorkomen.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

  • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

  • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

  • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

  • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

  • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

  • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

  • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?