Wat doet een Deurwaarder?

7 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wanneer schulden onbetaald blijven en andere incassomaatregelen niet succesvol zijn, komt vaak een deurwaarder in beeld. Een deurwaarder is een wettelijk bevoegde professional die belast is met het innen van openstaande vorderingen en het uitvoeren van gerechtelijke procedures. In dit artikel gaan we dieper in op hoe een deurwaarder werkt, van het begin van het incassoproces tot de eventuele executiemaatregelen.

1. Incassofase: Aanmaningen en Sommaties

De deurwaarder begint meestal in de incassofase, waarbij aanmaningen en sommaties worden verstuurd naar de schuldenaar. Deze correspondentie dient als officiële waarschuwing en geeft de schuldenaar de kans om de schuld vrijwillig te voldoen voordat verdere stappen worden ondernomen.

2. Bezoek aan de Schuldenaar

Als de schuldenaar niet reageert op schriftelijke aanmaningen, kan een deurwaarder persoonlijk contact zoeken door het bezoeken van het adres van de schuldenaar. Tijdens dit bezoek wordt de vordering besproken, en de schuldenaar wordt op de hoogte gebracht van mogelijke gevolgen als de schuld niet wordt voldaan.

3. Betekening van Dagvaarding

Als de schuld nog steeds niet wordt betaald, kan de deurwaarder overgaan tot het uitbrengen van een dagvaarding. Dit officiële juridische document roept de schuldenaar op om voor de rechter te verschijnen en verantwoording af te leggen over de openstaande schuld.

4. Gerechtelijke Procedure

Tijdens de gerechtelijke procedure zal de deurwaarder de belangen van de schuldeiser behartigen. Dit omvat het presenteren van het dossier aan de rechter, het argumenteren van de zaak en het leveren van bewijsmateriaal om de schuld vast te stellen.

5. Vonnis

Als de rechter in het voordeel van de schuldeiser beslist, wordt er een vonnis uitgesproken. Dit vonnis legt vast dat de schuldenaar verplicht is de schuld te voldoen. Het vormt de juridische basis voor verdere executiemaatregelen.

6. Executiefase: Beslaglegging en Andere Maatregelen

Indien de schuldenaar nog steeds niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kan de deurwaarder overgaan tot de executiefase. Dit kan onder andere beslaglegging op goederen, loonbeslag, of het leggen van bankbeslag omvatten. Deze maatregelen hebben als doel de schuld alsnog te voldoen.

7. Openbare Verkoop

In extreme gevallen, als andere executiemaatregelen niet succesvol zijn, kan de deurwaarder overgaan tot openbare verkoop van eigendommen van de schuldenaar om de schuld af te lossen.

Conclusie:

Een deurwaarder speelt een cruciale rol in het incassoproces, waarbij het accent ligt op wettelijke procedures en het afdwingen van gerechtelijke uitspraken. Het doel is om de schuldeiser te beschermen en ervoor te zorgen dat openstaande schulden worden voldaan. Het is echter belangrijk op te merken dat de deurwaarder ook gebonden is aan strikte regelgeving en ethische normen om een eerlijk en rechtvaardig incassoproces te waarborgen. Als u geconfronteerd wordt met een deurwaarder, is het raadzaam juridisch advies in te winnen en te proberen tot een minnelijke regeling te komen voordat de zaak de gerechtelijke fase bereikt.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

  • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

  • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

  • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

  • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

  • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

  • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

  • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?