De A1-Verklaring en Sociale Verzekeringsverordening: Noodzakelijk voor Internationaal Werk

19 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1-Verklaring?

De A1-verklaring is een officieel document dat aantoont onder welk socialezekerheidsstelsel een werknemer of zelfstandige valt, conform de EU-regelgeving. Sociale Verzekering A1-Verklaring Verordening. Het is essentieel voor professionals die tijdelijk in een ander EU-land, EER-land of Zwitserland werken en garandeert dat zij onderworpen blijven aan het socialezekerheidsstelsel van hun thuisland.

Het Belang van de A1-Verklaring in Relatie tot EU-Sociale Verzekeringsverordening:

 1. Naleving van EU-Regelgeving: De A1-verklaring is gebaseerd op EU-verordeningen, met name Verordening (EG) Nr. 883/2004 en Verordening (EG) Nr. 987/2009, die de coördinatie van socialezekerheidssystemen binnen de EU regelen.

 2. Voorkomen van Dubbele Bijdragen: De verklaring helpt bij het voorkomen van het betalen van socialezekerheidsbijdragen in meer dan één EU-lidstaat.

 3. Rechtszekerheid: Het biedt werknemers en zelfstandigen zekerheid over hun socialezekerheidsrechten en -verplichtingen.

De Procedure voor het Verkrijgen van een A1-Verklaring:

 1. Aanvragen bij de Bevoegde Instantie: De aanvraag moet worden ingediend bij de nationale socialezekerheidsinstantie, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland.

 2. Benodigde Informatie: Dit omvat gegevens over de werkgever, de duur van de detachering en de aard van het werk.

 3. Verwerkingstijd: De tijd die nodig is om een A1-verklaring te verwerken kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

De Rol van SocialePremie:

Bij SocialePremie ondersteunen we werknemers en zelfstandigen bij het navigeren door het complexe landschap van internationale sociale zekerheid. Wij helpen bij het aanvragen van een A1-verklaring en zorgen ervoor dat u voldoet aan alle relevante EU-verordeningen en wetgeving.

Conclusie:

Voor professionals die internationaal werken, is de A1-verklaring een essentieel document dat naleving van de EU-sociale verzekeringsverordeningen garandeert. Het zorgt voor juridische en financiële zekerheid in een internationale werkomgeving. Sociale Verzekering A1-Verklaring Verordening. Met de expertise van SocialePremie kunt u er zeker van zijn dat uw aanvraag voor een A1-verklaring correct en tijdig wordt afgehandeld. Neem contact op voor professionele ondersteuning en navigeer succesvol door de uitdagingen van internationale sociale zekerheid.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?