Eisen voor de A1 Verklaring: Uw Gids voor Internationaal Werk

18 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1 Verklaring?

De A1 verklaring is een document dat aantoont onder welk land’s socialezekerheidsstelsel een werknemer of zelfstandige valt. Eisen A1 Verklaring. Het is een essentieel bewijsmiddel voor personen die internationaal werken, waarmee wordt bevestigd dat zij socialezekerheidsbijdragen betalen in hun thuisland, en niet in het land waar ze tijdelijk werken.

Waarom is een A1 Verklaring Noodzakelijk?

 1. Naleving van Internationale Wetgeving: De A1 verklaring helpt werknemers en zelfstandigen bij het naleven van de socialezekerheidswetgeving in verschillende landen.

 2. Voorkomen van Dubbele Bijdragen: Zonder deze verklaring kunnen internationale werkers geconfronteerd worden met het betalen van bijdragen in meerdere landen.

 3. Rechtszekerheid: Het biedt juridische zekerheid over waar men verzekerd is en aanspraak kan maken op socialezekerheidsvoordelen.

Eisen voor de Aanvraag van een A1 Verklaring:

 1. Arbeidsrelatie: Er moet een duidelijke arbeidsrelatie zijn tussen de werknemer en de werkgever. Voor zelfstandigen moet de zelfstandige status worden aangetoond.

 2. Werklocatie: De aanvrager moet werkzaam zijn in een of meerdere EU/EER-landen of Zwitserland.

 3. Duur van de Werkzaamheden: De verwachte duur van de werkzaamheden in het buitenland moet worden gespecificeerd.

 4. Woonland: De aanvrager moet woonachtig zijn in het land waar de socialezekerheidsbijdragen worden betaald.

Het Aanvraagproces:

 1. Indienen van de Aanvraag: De aanvraag wordt ingediend bij de socialezekerheidsinstantie in het land waar de werknemer of zelfstandige gewoonlijk werkt of woonachtig is.

 2. Documentatie: Dit omvat bewijs van werk- of zelfstandige status, informatie over de werkgever of opdrachtgever, en details over de internationale werkzaamheden.

 3. Verwerkingstijd: De tijd die nodig is om een A1 verklaring te verwerken kan variëren. Het is daarom aan te raden om de aanvraag ruim van tevoren te doen.

Rol van SocialePremie:

Bij SocialePremie begrijpen we het belang van de A1 verklaring voor internationaal werk. Wij bieden professionele ondersteuning bij het voldoen aan de eisen voor de A1 verklaring en begeleiden u door het gehele aanvraagproces.

Conclusie:

Een A1 verklaring is van cruciaal belang voor professionals die in het buitenland werken. Het voldoen aan de eisen en het verkrijgen van deze verklaring zorgt voor juridische zekerheid en voorkomt problemen met dubbele socialezekerheidsbijdragen. SocialePremie staat klaar om u te helpen bij elke stap van uw A1 verklaringsaanvraag, zodat u zorgeloos internationaal kunt werken. Neem contact op voor meer informatie en ondersteuning.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?