A1 Verklaringen via de SVB: Een Essentiële Stap voor Internationaal Werk

15 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1 Verklaring?

Een A1 verklaring is een certificaat dat aantoont onder welk land’s socialezekerheidsstelsel een werknemer of zelfstandige valt. A1 Verklaringen SVB. Deze verklaring is cruciaal voor mensen die binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland werken, omdat het aangeeft dat de betreffende persoon zijn of haar socialezekerheidsbijdragen in het thuisland betaalt.

De Rol van SVB in A1 Verklaringen:

 1. Uitgifte van A1 Verklaringen: De SVB is de instantie in Nederland die verantwoordelijk is voor het uitgeven van A1 verklaringen.

 2. Naleving van EU-regelgeving: De A1 verklaring zorgt ervoor dat personen die in andere EU/EER-landen of Zwitserland werken, voldoen aan de Europese socialezekerheidswetten.

 3. Voorkomen van Dubbele Sociale Zekerheidsbijdragen: Met een A1 verklaring van de SVB wordt voorkomen dat werknemers in meerdere landen socialezekerheidsbijdragen betalen.

Waarom zijn A1 Verklaringen Noodzakelijk voor Internationaal Werk?

 1. Juridische Duidelijkheid: De A1 verklaring biedt juridische duidelijkheid over de socialezekerheidsstatus van een werknemer of zelfstandige.

 2. Internationale Mobiliteit: Voor werknemers en zelfstandigen die internationaal werken, vergemakkelijkt de A1 verklaring hun mobiliteit binnen de EU, EER en Zwitserland.

 3. Bescherming van Socialezekerheidsrechten: Het zorgt ervoor dat de rechten van werknemers op het gebied van sociale zekerheid worden beschermd tijdens het werken in het buitenland.

Het Aanvraagproces van A1 Verklaringen via de SVB:

 1. Wie Kan Aanvragen: Zowel werkgevers als werknemers en zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen bij de SVB.

 2. Waar Aanvragen: De aanvraag wordt ingediend bij de SVB in Nederland.

 3. Benodigde Documentatie: Informatie over de werkgever, werkstatus en de duur van de werkzaamheden in het buitenland zijn nodig.

 4. Procedure: Volg de procedure van de SVB voor het aanvragen van de A1 verklaring.

Conclusie:

De A1 verklaring is een cruciaal onderdeel voor werknemers en zelfstandigen die internationaal werken, en de SVB speelt een centrale rol in het uitgifteproces van deze verklaringen. Het verzekert naleving van de wet en biedt zekerheid over de socialezekerheidsverplichtingen. Voor ondersteuning bij het aanvragen van een A1 verklaring via de SVB, kan SocialePremie u de nodige hulp bieden. Neem contact met ons op voor professionele assistentie en advies.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?