A1 Verklaring en de Zorgverzekeringswet (Zvw): Belangrijk voor Internationaal Werk

15 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1 Verklaring?

Een A1 verklaring is een officieel document dat aantoont onder welk land’s socialezekerheidsstelsel een werknemer valt. Dit is vooral van belang voor mensen die binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland werken. A1 Verklaring ZVW. De verklaring toont aan dat de werknemer socialezekerheidsbijdragen betaalt in het thuisland, zoals Nederland, en niet in het land waar tijdelijk gewerkt wordt.

De Relatie tussen A1 Verklaring en de Zvw:

 1. Zvw Dekking bij Werken in het Buitenland: De A1 verklaring bevestigt dat een werknemer die tijdelijk in het buitenland werkt, nog steeds onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel valt, inclusief de Zorgverzekeringswet.

 2. Voorkomen van Dubbele Verzekering: Met een A1 verklaring kan een werknemer aantonen dat hij/zij niet verplicht is om zich in het werkland te verzekeren voor ziektekosten, aangezien de dekking via de Zvw loopt.

 3. Naleving van EU-regelgeving: De verklaring zorgt ervoor dat de werknemer voldoet aan de EU-regelgeving omtrent sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Het Belang van een A1 Verklaring voor Internationaal Werk:

 1. Juridische Duidelijkheid: De A1 verklaring verschaft juridische duidelijkheid over welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is op de werknemer.

 2. Toegang tot Nederlandse Gezondheidszorg: Met een A1 verklaring behouden werknemers hun toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg onder de Zvw, zelfs wanneer ze in het buitenland werken.

 3. Naleving van Internationale Overeenkomsten: Het helpt werknemers om te voldoen aan internationale overeenkomsten en regelingen omtrent sociale zekerheid.

Het Aanvraagproces van een A1 Verklaring:

 1. Wie Kan Aanvragen: Zowel werkgevers als werknemers en zelfstandigen kunnen een A1 verklaring aanvragen.

 2. Waar Aanvragen: De aanvraag wordt ingediend bij de socialezekerheidsinstantie in Nederland.

 3. Benodigde Documentatie: Informatie over de werkgever, werkstatus en de duur van de werkzaamheden in het buitenland zijn nodig.

 4. Procedure: Volg de procedure van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het aanvragen van de verklaring.

Conclusie:

De A1 verklaring is een belangrijk document voor werknemers die in het buitenland werken, vooral in relatie tot de Nederlandse Zorgverzekeringswet. Het zorgt voor naleving van de wet en biedt zekerheid over de gezondheidszorgdekking. Voor ondersteuning bij het aanvragen van een A1 verklaring staat SocialePremie klaar om te helpen. Neem contact met ons op voor professionele hulp en advies.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?