A1 Verklaring voor Directeuren: Noodzaak voor Internationaal Succes

13 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1 Verklaring?

Een A1 verklaring is een officieel document dat aantoont onder welk socialezekerheidsstelsel een werknemer, inclusief directeuren, valt. Het is met name van belang voor personen die werken binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland, en het toont aan dat zij hun socialezekerheidsbijdragen betalen in het thuisland.

Waarom is een A1 Verklaring Belangrijk voor Directeuren?

 1. Naleving van EU-regelgeving: Voor directeuren die werkzaam zijn in meerdere landen binnen de EU, zorgt de A1 verklaring ervoor dat zij in overeenstemming met de Europese wetgeving handelen.

 2. Voorkomen van Dubbele Sociale Zekerheidsbijdragen: De A1 verklar ing voorkomt dat directeuren dubbele socialezekerheidsbijdragen moeten betalen in verschillende landen.

 3. Duidelijkheid over Sociale Zekerheidsstatus: Het biedt duidelijkheid over de sociale zekerheidsstatus van de directeur, wat van belang is voor zowel persoonlijke als professionele planning.

Het Aanvraagproces van een A1 Verklaring voor Directeuren:

 1. Initiatief Nemen: Directeuren of hun vertegenwoordigers dienen het initiatief te nemen om de A1 verklar ing aan te vragen.

 2. Aanvragen bij de Nationale Instantie: Dit gebeurt via de socialezekerheidsinstantie in het thuisland. In Nederland bijvoorbeeld, is dit de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 3. Noodzakelijke Documentatie: Het is belangrijk om alle vereiste documentatie, zoals een bewijs van aanstelling en geplande werkzaamheden in het buitenland, bij de hand te hebben.

 4. Indienen van de Aanvraag: Volg de aanwijzingen van de betreffende instantie voor het indienen van de aanvraag.

 5. Verwerking en Ontvangst: De verwerkingstijd kan variëren, maar zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de directeur de A1 verklaring.

Belang van Tijdige Aanvraag:

Het is essentieel om de A1 verklaring ruim voor de geplande werkzaamheden in het buitenland aan te vragen om eventuele vertragingen te voorkomen.

Conclusie:

Voor directeuren die zich bezighouden met internationale zaken is een A1 verklar ing onmisbaar. Het zorgt voor naleving van de wet, voorkomt dubbele belastingen en biedt duidelijkheid over de socialezekerheidsstatus. SocialePremie kan directeuren ondersteunen bij het aanvraagproces van een A1 verklaring, waardoor u zich kunt concentreren op uw zakelijke succes. Neem contact met ons op voor professionele begeleiding en ondersteuning.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?