A1 Verklaring en de Zorgverzekeringswet (ZVW): Een Belangrijke Connectie

13 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1 Verklaring?

De A1 verklaring is een certificaat dat aantoont onder welk socialezekerheidsstelsel een werknemer valt. A1 Verklaring en ZVW. Dit document is cruciaal voor werknemers die tijdelijk werken binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland, en bevestigt dat zij bijdragen aan het socialezekerheidsstelsel van hun thuisland.

De Connectie tussen A1 Verklaring en ZVW:

 1. Behoud van Zorgverzekering onder ZVW: De A1 verklaring helpt werknemers die tijdelijk in het buitenland werken om aangesloten te blijven bij het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, inclusief de Zorgverzekeringswet.

 2. Voorkomen van Dubbele Verzekering: Met de A1 verklaring voorkomt u dat u zich zowel in Nederland (onder de ZVW) als in het werkland moet verzekeren.

 3. Toegang tot Zorg: De verklaring waarborgt dat werknemers toegang hebben tot medische zorg onder hun Nederlandse zorgverzekering, zelfs als ze in het buitenland werken.

Het Aanvraagproces van een A1 Verklaring:

 1. Wie Kan Aanvragen: Zowel werkgevers als werknemers kunnen de A1 verklaring aanvragen.

 2. Waar Aanvragen: In Nederland wordt de A1 verklaring aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 3. Benodigde Documentatie: Voorbereiding van de nodige documentatie, zoals arbeidscontracten en bewijs van socialezekerheidsbijdragen, is essentieel.

 4. Indienen en Ontvangst: Het indienen van de aanvraag en de verwerkingstijd kunnen variëren. Na goedkeuring ontvangt men de A1 verklaring.

Belang van Tijdige Aanvraag:

Het is raadzaam om de A1 verklaring ruim voor vertrek naar het buitenland aan te vragen, om continuïteit in de zorgverzekering en naleving van de ZVW te garanderen.

Conclusie:

De A1 verklaring is een onmisbaar document voor Nederlandse werknemers die in het buitenland werken, vooral in relatie tot de Zorgverzekeringswet. Het zorgt ervoor dat werknemers gedekt blijven onder hun Nederlandse zorgverzekering en voorkomt dubbele verzekering. SocialePremie biedt ondersteuning bij het navigeren door de complexiteit van de A1 verklar ing en de ZVW. Neem contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?