A1 Verklaring Afgewezen: Wat Nu?

12 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1 Verklaring?

De A1 verklaring is een document dat bevestigt onder welk land’s socialezekerheidsstelsel een werknemer of zelfstandige valt. A1 Verklaring Afgewezen. Het is noodzakelijk voor personen die tijdelijk in een ander EU/EER-land of Zwitserland werken, omdat het aangeeft dat zij hun socialezekerheidsbijdragen betalen in hun thuisland.

Waarom Kan een A1 Verklaring Worden Afgewezen?

Een A1 verklaring kan om verschillende redenen worden afgewezen, waaronder:

 1. Onvolledige of Incorrecte Informatie: Als de aanvraag niet volledig is of foutieve informatie bevat.

 2. Niet Voldoen aan de Voorwaarden: Bijvoorbeeld als de werknemer niet voldoet aan de regels voor detachering of als er twijfels zijn over de woon- of werkplaats.

 3. Dubbele Verzekering: Als er sprake is van een dubbele verzekering in twee landen.

Wat te Doen bij Afwijzing van een A1 Verklaring?

 1. Oorzaak van de Afwijzing Begrijpen: Bestudeer de afwijzingsbrief zorgvuldig om de exacte redenen voor de afwijzing te begrijpen.

 2. Neem Contact op met de Bevoegde Instantie: Neem contact op met de instantie die de A1 verklaring heeft afgewezen voor verdere uitleg en advies.

 3. Documentatie Controleren en Aanvullen: Zorg ervoor dat alle benodigde documentatie correct en volledig is. Vul waar nodig aan en dien de aanvraag opnieuw in.

 4. Overweeg Bezwaar of Beroep: Als u het niet eens bent met de afwijzing, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen het besluit. Dit proces verschilt per land.

Preventie van Afwijzingen:

 1. Zorgvuldige Voorbereiding: Zorg dat uw aanvraag volledig en correct is voordat u deze indient.

 2. Voldoen aan Alle Vereisten: Controleer of u voldoet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een A1 verklaring.

 3. Tijdige Aanvraag: Dien uw aanvraag ruim op tijd in, zodat er voldoende tijd is voor eventuele correcties of aanvullingen.

Conclusie:

Een afwijzing van een A1 verklaring kan een tegenslag zijn, maar het is vaak op te lossen door de oorzaak te begrijpen en de benodigde acties te ondernemen. Een grondige voorbereiding en volledige documentatie zijn cruciaal in dit proces. Bij SocialePremie kunnen we u ondersteunen bij het aanvragen van uw A1 verklaring en adviseren over de te nemen stappen bij een afwijzing. Neem contact met ons op voor professionele hulp en advies.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?