A1-Verklaring Aanvragen als ZZP’er: Uw Gids voor Internationale Werkzaamheden

15 december 2023 - door Benjamin Jozef Aras

Wat is een A1-Verklaring?

Een A1-verklaring is een document dat bevestigt onder welk socialezekerheidsstelsel een zelfstandige valt. Dit is van groot belang voor ZZP’ers die werkzaam zijn binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland. A1-Verklaring Aanvragen ZZP. De verklaring toont aan dat de ZZP’er socialezekerheidsbijdragen betaalt in het thuisland, en niet in het land van tijdelijke werkzaamheden.

Waarom is een A1-Verklaring Noodzakelijk voor ZZP’ers?

 1. Naleving van Internationale Wetgeving: De A1-verklaring helpt ZZP’ers om te voldoen aan de wetgeving inzake sociale zekerheid van de landen waarin zij werken.

 2. Voorkomen van Dubbele Sociale Zekerheidsbijdragen: Het zorgt ervoor dat ZZP’ers niet in meerdere landen socialezekerheidsbijdragen hoeven te betalen.

 3. Duidelijkheid en Zekerheid: Het biedt juridische zekerheid over de socialezekerheidsstatus en verplichtingen tijdens internationaal werk.

Het Aanvraagproces van een A1-Verklaring voor ZZP’ers:

 1. Wie Kan Aanvragen: Als ZZP’er bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de A1-verklaring.

 2. Waar Aanvragen: De aanvraag wordt ingediend bij de socialezekerheidsinstantie in uw thuisland, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland.

 3. Benodigde Documentatie: Dit omvat bewijs van uw zelfstandige status, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en details over uw internationale werkzaamheden.

 4. Procedure: Volg de aanwijzingen van de betreffende instantie voor het indienen van uw aanvraag, wat vaak online of via post kan.

Het Belang van Tijdige Aanvraag:

Het is essentieel om de A1-verklaring ruim voor de start van uw internationale werkzaamheden aan te vragen, om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om onnodige complicaties te vermijden.

Conclusie:

De A1-verklaring is een onmisbaar document voor ZZP’ers die internationaal werken. Het verzekert naleving van internationale wetgeving en biedt duidelijkheid over socialezekerheidsverplichtingen. Een tijdige en correcte aanvraag is cruciaal voor een soepele internationale bedrijfsvoering. A1-Verklaring Aanvragen ZZP. SocialePremie staat klaar om ZZP’ers te ondersteunen bij het aanvragen van hun A1-verklaring. Neem contact met ons op voor deskundige assistentie en advies.


Het gemak van SocialePremie

Kies voor het gemak van online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in op SocialePremie en betaal de benodigde aanvraagkosten.

 • Je verstrekt de vereiste gegevens, die je ook overzichtelijk ontvangt. We staan voor je klaar om je te helpen bij het verzamelen van deze documenten.

 • We stellen een aanvraag op volgens de geldende wet- en regelgeving en dienen deze direct in bij de relevante autoriteiten. Op deze manier vergroten we je kans op succes.

 • Ontvang de documenten binnen één werkdag per e-mail en binnen enkele dagen daarna per post.

Waarom kiezen voor ingewikkeld als het ook eenvoudiger kan?

 • Geen gedoe met administratie, geen overdaad aan formulieren en complexe regels.

 • Wij bieden zekerheid en zorgen voor volledig correcte aanvragen. Dit verhoogt uw kans van slagen en voorkomt toekomstige problemen.

 • Wij verzorgen spoedaanvragen voor u. Hiermee bespaart u tijd en ontvangt u uw documenten sneller dan bij een standaard aanvraag.
Kunnen wij ergens mee helpen?